projekcia a realizácia vzduchotechniky - vykurovania - chladenia

energetická hospodárnosť budov - kontrola vykurovacích systémov

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, navrhovania vhodných riešení vykurovania a vetrania.

Našim cieľom je prinášať a navrhovať moderné a úsporné riešenia v oblasti tepelnotechnického zabezpečenia budov - vykurovania, rekuperácie, optimálneho vetrania, chladenia vnútorného prostredia a zabezpečiť tak tepelnú pohodu.

Sústreďujeme sa na projektovanie, meranie,  analýzu tepelných, vykurovacích a vzduchotechnických zariadení a systémov.

 Vo veľkej miere sa tiež venujeme tepelnotechnickému a energetickému hodnoteniu budov a kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov.