Projekčná činnosť:                              Tepelno-technické hodnotenia a posúdenia budov:
  - projektovanie vykurovania                         - energetické hodnotenie budov
  - projektovanie kotolní                               - tepelnotechnické posúdenie budov
  - projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie                   - energetické audity budov  

                                         - energetická certifikácia budov
Realizačná činnosť:

  - Realizácia vzduchotechnických a klimatizačných systémov

  - realizácia vykurovania a chladenia                                                                
Vykurovacie systémy:

  - certifikovaná kontrola vykurovacích systémov

  - certifikovaná kontrola klimatizačných systémov


Merania a analýzy:
  - meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod.


Projektanti:

Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.

Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Martin Vantúch, PhD.

Autorizovaný stavebný inžinier