Projekčná činnosť:                              Tepelno-technické hodnotenia a posúdenia budov:
  - projektovanie vykurovania                         - energetické hodnotenie budov
  - projektovanie kotolní                               - tepelnotechnické posúdenie budov
  - projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie                   - energetické audity budov  
                                        - energetická certifikácia budov                      
Vykurovacie systémy:

  - certifikovaná kontrola vykurovacích systémov


Merania a analýzy:
  - meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod.


Projektanti:

Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.

Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Martin Vantúch, PhD.

Autorizovaný stavebný inžinier