Projekčná činnosť:

 projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie a vykurovania  v oblasti bytových, rodinných, administratívnych, 

polyfunkčných, zdravotníckych a priemyselných budov

  rekuperácia rodinných domov

vzduchotechnika a vykurovanie kuchýň a stravovacích zariadení

vzduchotechnika a vykurovanie čistých priestorov

Building Information Modeling, BIM


Vypracovanie projektovej dokumentácie:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre Stavebné povolenie

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Tendrová dokumentácia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia


Energetická bilancia Budov:

 energetické hodnotenie budov

 tepelnotechnické posúdenie budov

energetické audity budov

energetická certifikácia budov


Vykurovacie a klimatizačné systémy:

certifikovaná kontrola vykurovacích systémov

certifikovaná kontrola klimatizačných systémov


Merania a analýzy:

  - meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod.