Profil spoločnosti

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, navrhovania vhodných riešení vykurovania a vetrania. Našim cieľom je prinášať a navrhovať moderné a úsporné riešenia v oblasti tepelnotechnického zabezpečenia budov – vykurovania, rekuperácie, optimálneho vetrania, chladenia vnútorného prostredia a zabezpečiť tak tepelnú pohodu.

Sústreďujeme sa na projektovanie, meranie, analýzu tepelných, vykurovacích a vzduchotechnických zariadení a systémov. Snažíme sa priniesť optimálne riešenia na mieru a poradenstvo v oblasti TZB.

Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk
Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk
Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk

Spolupracujeme s výrobcami vzduchotechnických a vykurovacích zariadení, architektami a súvisiacimi profesiami TZB a technológie. Zároveň vám vieme aj odporučiť odborné realizačné firmy, ktoré vám budú schopné dodať a namontovať naprojektované dielo.

Benefity spolupráce

koordinácia v BIM

projektové dokumentácie vo všetkých stupňoch

rýchle vypracovanie konceptu

návrhy rekuperácie

Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk

Ponuka služieb

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, navrhovania vhodných riešení vykurovania a vetrania. Našim cieľom je prinášať a navrhovať moderné a úsporné riešenia v oblasti tepelnotechnického zabezpečenia budov – vykurovania, rekuperácie, optimálneho vetrania, chladenia vnútorného prostredia a zabezpečiť tak tepelnú pohodu.

01

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch

Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dokumentácia pre Stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Tendrová dokumentácia Dokumentácia skutočného vyhotovenia

02

Projekčná činnosť

projektovanie vzduchotechniky, klimatizácie pre:
 • Administratívne budovy

  Kancelárie, zasadacie miestnosti, polyfunkčné budovy

 • Komerčné priestory

  Obchodné prevádzky, food courty, kinosály, garáže

 • Rodinné domy a byty

  Novostavby, rekonštrukcie, modernizácie, rekuperácia rodinných domov, lokálna rekuperácia

 • Zdravotnícke zariadenia

  Vetranie a vykurovanie čistých priestorov,  priestorov s osobitnou požiadavkou čistoty a tepelnej pohody, operačné sály, ordinácie

 • Školské a stravovacie zariadenia

  Kuchyne, jedálne, reštaurácie, školy a školky

 • priemyselných budov

  vetranie a vykurovanie skladových hál, priemyselných budov, technologické odsávanie

03

Projekčná činnosť

 • Chladenie a klimatizovanie priestorov

  návrh SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF

 • Building Information Modeling, BIM

  Projektovanie v BIM

 • Energetická bilancia budov

  energetické hodnotenie budov, tepelnotechnické posúdenie budov

 • Vykurovacie a klimatizačné systémy:

  certifikovaná kontrola vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

 • Merania a analýzy

  meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod.

Referencie