Profil spoločnosti

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, navrhovania vhodných riešení vykurovania a vetrania. Našim cieľom je prinášať a navrhovať moderné a úsporné riešenia v oblasti tepelnotechnického zabezpečenia budov – vykurovania, rekuperácie, optimálneho vetrania, chladenia vnútorného prostredia a zabezpečiť tak tepelnú pohodu.

Sústreďujeme sa na projektovanie, meranie, analýzu tepelných, vykurovacích a vzduchotechnických zariadení a systémov. Snažíme sa priniesť optimálne riešenia na mieru a poradenstvo v oblasti TZB.

Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk
Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk
Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk

Spolupracujeme s výrobcami vzduchotechnických a vykurovacích zariadení, architektami a súvisiacimi profesiami TZB a technológie. Zároveň vám vieme aj odporučiť odborné realizačné firmy, ktoré vám budú schopné dodať a namontovať naprojektované dielo.

Benefity spolupráce

koordinácia v BIM

projektové dokumentácie vo všetkých stupňoch

rýchle vypracovanie konceptu

návrhy rekuperácie

Projektovanie na mieru - tzbprojekty.sk

Ponuka služieb

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, navrhovania vhodných riešení vykurovania a vetrania. Našim cieľom je prinášať a navrhovať moderné a úsporné riešenia v oblasti tepelnotechnického zabezpečenia budov – vykurovania, rekuperácie, optimálneho vetrania, chladenia vnútorného prostredia a zabezpečiť tak tepelnú pohodu.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dokumentácia pre Stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Tendrová dokumentácia Dokumentácia skutočného vyhotovenia

projektovanie vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania pre:

 • Administratívne budovy

  Kancelárie, zasadacie miestnosti, polyfunkčné budovy

 • Komerčné priestory

  Obchodné prevádzky, food courty, kinosály, garáže

 • Rodinné domy a byty

  Novostavby, rekonštrukcie, modernizácie, rekuperácia rodinných domov, lokálna rekuperácia

 • Zdravotnícke zariadenia

  Vetranie a vykurovanie čistých priestorov,  priestorov s osobitnou požiadavkou čistoty a tepelnej pohody, operačné sály, ordinácie

 • Školské a stravovacie zariadenia

  Kuchyne, jedálne, reštaurácie, školy a školky

 • priemyselných budov

  vetranie a vykurovanie skladových hál, priemyselných budov, technologické odsávanie

 • Chladenie a klimatizovanie priestorov

  návrh SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF

 • Building Information Modeling, BIM

  Projektovanie v BIM

 • Energetická bilancia budov

  energetické hodnotenie budov, tepelnotechnické posúdenie budov

 • Vykurovacie a klimatizačné systémy:

  certifikovaná kontrola vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

 • Merania a analýzy

  meranie termodynamických veličín - výkonu, účinnosti, prúdenia, prietoku na tepelných zariadeniach a pod.